Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání aneb Projektové dopoledne v ZUŠ

28.2.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Naši prvňáčci se v úterý 22.2. zúčastnili Projektového dopoledne v ZUŠ J.R. Míši v Orlové. Už přivítání mnohé napovídalo: 

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem, 

dneska si to užijem.

Čekalo je dopoledne plné rytmických básniček, nových písniček a tanečních melodií. Děti nejen mohly projevit svůj vlastní rytmus v těle, ale všechno si samy doprovodily hrou na orffovy nástroje. Učebnou se tak rozléhaly jiskřivé tony zvonkoher i tlumené tóny dřívek nebo bubínků. Bohatým a rozhodně ne nudným programem prvňáčky provedly zkušené paní učitelky ze ZUŠ Mgr. M. Repperová a J. Pastuchová. Děkujeme za možnost vytříbení uměleckých smyslů našich dětí. Vždyť odedávna je známo, že hudba a pohyb zmírňují napětí a dodávají duši klid.

Mgr. A. Březná s 1. A, Mgr. J. Schmidová s 1. B

Facebooklinkedin