Projektovou výukou k všestrannosti

2.3.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

V minulých dnech se žáci devátých ročníků v rámci výuky přírodopisu blíže seznámili s vnitřními geologickými ději Země. Zpracovávali ve skupinkách projekt týkající se vzniku pohoří, pohybu litosférických desek a sopečné činnosti. Projektová výuka umožnila žákům klást různé otázky, hledali na ně odpovědi prostřednictvím studia textů, práce s atlasy světa a s použitím digitálních technologií (tabletů)…. Žáci pracovali s velkým nasazením a z výsledku své práce byli nadšeni. 

Ing. Lenka Urbancová

Facebooklinkedin