Říjnové ozdravné pobyty v Bělé pod Pradědem

30.10.2020 Vyp Od rkaleta

Žáci 2. stupně ZŠ Ke Studánce v Orlové, ještě těsně před zahájením distanční výuky ve dvou kurzech odjeli na ozdravný pobyt do horského prostředí  Jeseníků na chatu EDUARD v Bělé pod Pradědem. Pedagogové od začátku září připravovali celodenní  programy se zaměřením na ekologii. V prvním týdnu od 5. – 9.10.2020 odjely se sedmi pedagogy třídy 8.A, 8.B, 8.C A 7.C v počtu 61 žáků. Po ubytování a obědě začal náročný a zajímavý program, kdy žáci rozdělení do skupin vyráželi do přírody a učili se orientovat v horském prostředí, seznamovali se s biotopem, flórou a faunou Jeseníků, poznávali houby, zabývali se problémem kůrovce, který ve velkém likviduje smrkové monokultury. Nebyla to jen teorie, ale i praxe, přímo na místě pozorovali, bádali a prováděli pokusy. Cílem a prioritou ozdravného pobytu bylo, aby se žákům do podvědomí dostalo, jak je příroda krásná a přitom křehká a důležitá pro lidstvo a hlavně, že ji musíme chránit.  Samozřejmě i velkým přínosem pro žáky bylo to, že se nadýchali čerstvého vzduchu, zvýšili si svou fyzickou zdatnost při svých toulkách přírodou. Ve středu se celý kurz vydal na  6-ti kilometrový výšlap k  28 metrů vysokému vodopádu  nazvanému Jesenická Niagara.  Počasí přálo, takže s jednou z variant byla i celodenní horská túra, na kterou se bohužel přihlásilo jen  15 žáků, kteří s dvěma pedagogy ve čtvrtek vyrazili na Praděd. Všichni zvládli 20-ti kilometrovou trasu v pohodě, sluníčko vykouklo zrovna, když se docházelo k vrcholu Pradědu. Zpět z túry se vrátila celá skupina  až v podvečer a to ve zdraví,  bohatší o  zážitky. Zkrátka všichni, žáci i pedagogové  prožili den, na který nikdy nezapomenou, stačí se podívat na fotografie a ty hovoří za vše. Někteří, kterým se ráno na rozbřesku chtělo vstávat a jsou skřivani a mají rádi pohyb,  nezapomenou ani na ranní běh a otužování v bazénu  a horské bystřině ještě před snídaní.

V druhém týdnu, když další turnus dojížděl do Bělé pod Pradědem v počtu 73 žáků, to už počasí tak nepřálo, sněžilo a pršelo, teplota klesala. Takže jediný výšlap k Pramenu Marie se mohl uskutečnit, jen když přestalo pršet, hned první den po obědě. Ven do přírody se nemohlo, pršelo vkuse, tak náhradní program probíhal v prostorách chaty Eduard. Navíc pobyt, byl nařízením vlády zkrácen a vraceli jsme se o dva dny dříve, dle rozhodnutí ministra školství. Přesto i tři dny pro 6.A, 6.B byly  jakýmsi adaptačním kurzem,  rovněž žáci třídy a 7.A, 7.B a část třídy 9.A si i tento zkrácený pobyt užili i přes nepřízeň počasí, protože dobrá nálada nikomu nechyběla.

Ing. Viktor Pavelka

Facebooklinkedin