Přírodovědný klokan 2023

Přírodovědný klokan 2023

21.10.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve středu 11. října se 17 žáků z osmých a devátých tříd museli poprat s testem, který prověřil jejich přírodovědný přehled v kategorii Kadet. Během 40 minut řešili žáci naší školy celkem 24 soutěžních úloh ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky, matematiky a chemie. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Marek Ogrocki z 9.B (72 bodů), následován žáky z 8.A Barborou Káňovou (69 bodů) na druhém a Šimonem Zlotým (65 bodů) na třetím místě. Poděkování ale patří všem účastníkům, kteří se nebáli porovnat své znalosti a důvtip v přírodních vědách. Žáci naší školy opět potvrdili, že přírodní vědy jim nedělají problémy, a na přírodovědného klokana se mohou těšit zase za rok.

Ing. Lenka Urbancová

Facebooklinkedin