Jablíčkový den

Jablíčkový den

22.10.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

V pátek 20. října se žáci 1. B učili s jablíčky. Přišli oblečení a vyzdobení v barvě jablíček. S sebou si přinesli jablka, a dokonce i jablečný štrůdl, na kterém si pochutnali. Jednotlivé vyučovací předměty byly upraveny tak, aby nás jablíčka provázela celou výukou. Za splněné úkoly žáci dostávali razítka jablíček. V českém jazyce procvičovali grafomotorické cviky s jablkem, pomáhali červíkovi najít cestu do domečku v jablíčku, vyprávěli o jablíčku, poslouchali pohádky O neposlušném jablíčku, Jak se jablíčko chtělo stát hruškou. Zhlédli pohádku s názvem Koulelo se jablíčko. V matematice řešili počty červíčků a jablíček. Ve výtvarné výchově otiskovali a vytvářeli zavařeniny na zimu. V hudební výchově zpívali písničku Koulelo se koulelo a tančili. V závěru jsme vyhodnotili sběr jablíček z pracovního listu a vyhlásili vítězku, jíž se stala Viktorka Balážová. Naše sladké páteční dopoledne jsme si užili.

Mgr. Andrea Gemmelová, 1.B

 

Facebooklinkedin