Znovuotevření školy od 12. 4. 2021 – rotační výuka na 1. stupni

7.4.2021 Vyp Od rkaleta

Jak začneme : 12.4. – 16. 4. 2021: třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A

19.4. – 23. 4 2021: třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 5. C

Žáci budou testováni antigenním testem SINGCLEAN v pondělí a ve čtvrtek v první hodině.

Netestováni žáci a žáci s pozitivním antigenním testem nesmí být přítomni na prezenční výuce – viz manuál MŠMT (k prostudování na EDUPage, webu školy)

(Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.)

Rodiče žáků 1. až 3. třídy můžou pomoci při testování svého dítěte (testování je jednoduché, absolutní většina dětí to zvládne samo se svým třídní učitelem). Konkrétní postup případné asistence rodičů při testování bude oznámen v pondělí (čtvrtek) v 7,50 hod před hlavním vchodem školy.

V případě účasti rodičů je nutno mít přezůvky (nebo naboso).

Školní družina –  bude fungovat jako v režimu před uzavřením – homogenní skupiny 1. – 3. třídy. Žáci v ranní družině budou testováni při příchodu do ŠD.

Školní stravování –  žáci odebírající stravu jsou přihlášení k odběru stravy. Pokud se dítě nebude stravovat, musíte ho ze stravy odhlásit! 

Neposílejte do školy děti s příznaky onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte v první řadě na své třídní učitele!!!

Orlová 8. 4. 2021                                                                               Mgr. Milan Fus – ředitel školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

MŠMT_Manuál_testováni_06_04_2021  Leták testování MŠMT

Video MŠMT : Instruktáž k testování žáků Singcelean testy: https://youtu.be/BmDnd140UH4

Facebooklinkedin