Městská přehlídka dětských recitátorů

13.3.2019 Vyp Od rkaleta

,,Slunce dýchá do poupátek, básničky zas mají svátek.“ Tak bychom mohli nazvat 7. březen 2019, kdy se konala recitační soutěž v DDM Orlová.

V I.kategorii soutěžily děti ze 2. a 3. tříd. Celkem jich bylo třináct. Z naší školy nás reprezentovaly dvě dívenky – Viktorka Kolářová a Simonka Válková. Básněmi se bavili nejen žáci, ale i porota a diváci. Verše byly opravdu pestré – o tygrovi, pštrosovi, krtkovi či pejskovi. Líbila se i Červená Karkulka. Jak to dopadlo? Do okresního kola postoupily 2 dívenky – Katka Badurová ze ZŠ Školní a naše žačka – Simonka Válková ze 2.A, která se líbila nejen porotě, ale i divákům. Gratulujeme!!!

Ve II. kategorii soutěžily děti ze 4. a 5. tříd. Zúčastnilo se jich celkem jedenáct. Bylo jich sice méně, ale byly velmi šikovné. Porota musela dlouho vybírat. Opět se při přednesu mnozí bavili i divili. Slyšeli jsme vtipné verše o ušaté tužce, o milé Kateřince, nechyběla ani Popelka či slavní husité. Dokonce jsme slyšeli příběh o nebezpečném svetru, který kousal. Zajímavá byla i báseň o obyvatelích Venuše. Poezie je plná neskutečné fantazie. Kdopak vyhrál?

Do okresního kola postoupily obě naše reprezentantky !!!

Veronika Slívová z 5.A a Natálie Novotná ze 4.B.  –  Blahopřejeme!

Doufám, že v okresním kole naše recitátorky budou stejně úspěšné a opět vyhrají.

Také žáci z vyšších tříd nás reprezentovali na recitační soutěži. Ve III.kategorii6.a 7. tříd nás potěšila 2.místem Petra Janošková ze 6.B.

 Ve IV. kategorii – 8. a 9. tříd byla skvělá naše známá recitátorka Zuzana Kalinová z 9.B.  Vyhrála            1. místo a postoupila také do okresního kola!

Ráda bych poděkovala všem našim dětem, které se zúčastnily této soutěže a popřála jim hodně úspěchů v okresní přehlídce dětské recitace, která se bude konat v sobotu 23. 3. 2019  v Havířově. Poděkování si jistě zaslouží i paní učitelky, které děti krásně připravily k reprezentaci naší školy.

Poezie v naších srdcích stále žije. A to je moc dobře.

                                                                  Mgr. A. Szczepanská

Facebooklinkedin