MATEMATICKÝ KLOKAN OPĚT PO ROCE

28.3.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Po roční odmlce způsobené zavřením škol jsme se letos 18. 3. 2022 zapojili do mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan.

Do této soutěže jsme se zapojili v rámci rozvíjení matematických gramotností, aby si žáci mohli ověřit, že umí své matematické dovednosti využít i v praktických úlohách.

Žáci 2. a 3. tříd soutěžili v kategorii Cvrček. Řešili soubor 18 úloh v čase 60 minut a vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti. Za správnou odpověď získali 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se 1 bod odečítal. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostali do začátku vklad tolika bodů, kolik je v kategorii úloh. V kategorii Cvrček mohli maximálně dosáhnout 90 bodů, žáci z kategorie Klokánek určené žákům 4. a 5. tříd pak bodů 120.

V obou kategoriích soutěžilo celkem 48 přihlášených žáků.

Nejlepšími řešiteli na naší škole se stali a na prvních místech v jednotlivých kategoriích se umístili tito žáci:

KATEGORIE CVRČEK

  1. místo VĚRA DOSPIVOVÁ, 3. A, 72 b
  2. místo Jakub Musiol, 3. B, 69 b
  3. místo Jakub Mazurek, 2. A, 56 b

KATEGORIE KLOKÁNEK

  1. místo ONDŘEJ PTÁČEK, 4. A, 91 b
  2. místo VENDULA GERŠLOVÁ, 5. B, 76 b a RADEK JUŘICA, 5. A, 76 b

Všem účastníkům děkujeme za účast a gratulujeme nejlepším řešitelům!

Za MS 4. a 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin