Kurz plavání

3.6.2015 Vyp Od rkaleta

Žáci ze 3.A absolvovali v rámci TV 15hodinový kurz plavání.Trval téměř 4 měsíce. Většina dětí se vždy těšila už cestou na bazén.

V úvodu každé hodiny bylo tzv. volné plavání, které si všichni báječně užívali. Hráli si s různými pomůckami a vymýšleli veselé hry. Potom následovala výuka plavání. Žáci se naučili různé dovednosti dle svých možností. Někteří dokázali zaplavat více než 100m, jiní byli mrštní jako rybičky a zvládli kratší tratě velmi rychle. Několik méně odvážných žáčků plavalo aspoň s pomocí pomůcek.

Paní učitelky byly velmi šikovné a trpělivé, ocenily pochvalou nejen přeborníky kurzu jako byla např. Sofie Budová či Martin Jirásek, ale i drobné úspěchy méně zdatných plavců.

Poslední plavání bylo nejen soutěživé, ale i plné očekávání. Děti se nejvíce těšily na jízdu v tobogánu. Slyšet bylo nejen pištění, výskání a křik, ale i veselý smích. Na úplný závěr obdrželi všichni žáci ,,mokré “ vysvědčení a na oplátku dostaly paní učitelky kytičky. Myslím si, že spokojeni byli všichni.  Tak sportu zdar a plavání zvláště!

Mgr. A. Szczepanská, tř. uč.

Facebooklinkedin