Jaro v přírodě ve 3.A

4.4.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Příchod jara jsme tentokrát ve třídě oslavili třídním projektem a návštěvou přírodovědného oddělení DDM v Orlové. Již v průběhu měsíce března měly děti za úkol přinést první jarní byliny a větvičky keřů. Ve třídě jsme si pak udělali jejich výstavku a založili jsme si záznamník jejich názvů. Z videa na YouTube se děti dozvěděly, proč se střídají roční doby, kdy začíná jaro a jak se jmenuje první jarní den. Své znalosti pak děti využily při řešení křížovky s tajenkou. V další části projektu jsme si povídali o tom, co se děje na jaře s rostlinami a zvířaty, děti se naučily říkanku o sluníčku a vybarvily si k říkance obrázek. V dalším poznávání jsme pak pokračovali v DDM, kde nás přivítal pan Adam Bura, vedoucí přírodovědného oddělení. Formou besedy děti seznámil se známými i méně známými druhy jarních bylin, dřevin a se životem zástupců hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů a savců na jaře. Na závěr besedy luštily děti hádanky a vyslechly si pověst o vzniku lidového názvu vrby jívy – kočiček. Ve druhé části programu nás pan Bura provedl zvěřincem přírodovědného oddělení, kde děti zaujala hlavně obrovská krajta. Nejvíce času však děti strávily u roztomilých morčátek a králíčků. Nakonec programu nechyběla sladká odměna za přírodovědné znalosti. Už teď se těšíme na další akci DDM ke Dni Země.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin