International global week aneb mezinárodní telemost Hanoj – Orlová

4.4.2022 Vyp Od rkaleta

V rámci mezinárodního týdne setkání žáků ( International global week ) se v pátek 1. dubna uskutečnil virtuální meeting mezi základními školami Vinschool, The Harmony, Hanoj a ZŠ Ke Studánce Orlová.

Naši vybraní žáci z deváté, osmé a třetí třídy se prostřednictvím videokonference v nové jazykové učebně spojili online s žáky 2. třídy z partnerské školy v Hanoji. Na začátku besedy se navzájem přivítali a představili jak ředitelé obou škol, tak učitelé Petr Thomas a v Hanoji působící Tereza Pavelková. Zajímavé setkání trvalo 30 minut a žáci si navzájem mohli vyměnit řadu zkušeností a poznatků z rozdílných kultur a procvičit si v praxi anglický jazyk. Přes počáteční trému a obavy se rozeběhla skvělá diskuze v milé a přátelské atmosféře a všechny děti se na závěr rozloučily obrovským aplausem a přáním další spolupráce.

Ing. Petr Thomas

Facebooklinkedin