INFORMACE O PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18.11.2020

12.11.2020 Vyp Od rkaleta

Z dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy ze dne 11.11.2020 uvádíme informace o provozu základních škol –

od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků a 2. ročníků základních škol
  • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
  • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
  • za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny

Přesné znění celého dokumentu najdete v příloze.

Další informace o zahájení výuky a fungování ŠD dostanou žáci a jejich rodiče prostřednictvím třídních učitelů.

Vedení školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Facebooklinkedin