Čtvrtletní hodnocení – informace pro rodiče

11.11.2020 Vyp Od rkaleta

Vážení rodiče,

čtvrtletní hodnocení prospěchu a chování žáků k 18. listopadu 2020 proběhne distanční formou na Edupage.

Vyučující zapíší známku z hlavních předmětů do Edupage, v elektronické žákovské knížce do rubriky „Známky“, do kolonky označené „1. čtvrtletí“.

Žáci, kteří z některého předmětu nezískali dostatek klasifikačních podkladů (známek), nemohou být v tomto předmětu klasifikováni. Budou mít zapsáno „N“ a vyučující je bude hodnotit slovně. Slovní hodnocení zapíše do kolonky „Oznámení, poznámky, pochvaly“.

Vedení školy

 

Facebooklinkedin