INFORMACE k provozu školy od 30.11.2020

26.11.2020 Vyp Od rkaleta

Na základě nařízení MŠMT bude od 30.11.2020  obnoven provoz školy dle následujících pravidel –

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně základních škol, mají povinnou prezenční výuku
 • žáků 9. ročníků základních škol, mají povinnou prezenční výuku
 • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu
 • ředitel školy rozdělí třídy do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu
 • třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem
 • RH pro distanční výuku předají žákům třídní učitelé
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání)
 • posílení výuky matematiky, jazyka českého a angličtiny – dle možností v hodinách HV,TV,VV …
 • je umožněn provoz školní družiny
 • zařízení školního stravování jsou v provozu a řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb
 • ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci si mohou stravu odebrat (do jídlonosičů v banketce školy od 10:30 do 11:30), automaticky přihlášené obědy mají pouze plátci inkasem

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.
Rotační výuka 

Vedení školy

Facebooklinkedin