Hody, hody, doprovody ve 3.A!

18.4.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

Koledou Hody, hody, doprovody! začal velikonoční program třídy 3. A.  Pak se děti prostřednictvím prezentace dozvěděly o tradicích  a zvycích svátků jara. Formou rébusu se seznámily se dny pašijového týdne. V českém jazyce tvořily věty podle obrázku  Josefa Lady a naučily se zpaměti známou koledu. V  matematice řešily slovní úlohy s náměty Velikonoc. Děti se činily také výtvarně při zdobení kraslic a vybarvování krásných omalovánek s obrázky zajíčků a kuřátek. Nechyběl ani upečený beránek, na kterém jsme si pochutnali o velké přestávce. Na závěr programu děti dostaly za pěknou práci čokoládové figurky a domů si odnesly  krásné výtvarné práce.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin