Další krok dopředu

21.4.2022 Vyp Od rkaleta

V rámci začleňování nových digitálních prvků do vzdělávání jsme se v těchto dnech seznámili s aplikací ABAKU v projektu OKAP II. Jedná se o hru, podle které byla pojmenovaná metoda výuky počtů. Je věnována školám, ale i široké veřejnosti. Mentoringem nás provázela paní Mgr. Vantuchová. Věříme, že si aplikace najde své místo ve výuce matematiky.

Další plus, které jsme přidali v hodinách informatiky, přestože využíváme platformu od Google Workspace, kde mají žáci přístupné dokumenty, tabulky, prezentace a virtuální učebnu, zajistili jsme pro žáky aplikace WORD, EXCEL a POWERPOINT z kancelářského balíku OFFICE365. Tyto aplikace mohou žáci bezplatně používat na svých domácích počítačích.

Za kabinet IT Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy

Facebooklinkedin