Hodnocení 3.čtvrtletí – informace pro rodiče

20.4.2021 Vyp Od rkaleta

Vážení rodiče,

hodnocení prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí k 20. dubnu 2021 proběhne distanční formou na Edupage.

Vyučující zapíší známku z hlavních předmětů do Edupage, v elektronické žákovské knížce do rubriky „Známky“, do kolonky označené „3. čtvrtletí“.

Žáci, kteří z některého předmětu nezískali dostatek klasifikačních podkladů (známek), nemohou být v tomto předmětu klasifikováni. Budou mít zapsáno „N“ a vyučující je bude hodnotit slovně. Slovní hodnocení zapíše do kolonky „Oznámení, poznámky, pochvaly“.

Vedení školy

Facebooklinkedin