Exkurze do Chotěbuze

11.11.2019 Vyp Od rkaleta

Dne 8. 11. měli žáci 2. B možnost navštívit Archeopark v Chotěbuzi, kde si pro nás připravili speciální vzdělávací program s názvem Archeologické muzejní kufříky. Kufříky byly zapůjčeny z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Žáci se seznámili s daným obdobím pomocí kopií předmětů, nástrojů, keramiky, šperků, oděvů. Každý z nich charakterizoval příslušnou epochu dějinného vývoje. Byl dokonalou replikou skutečných archeologických nálezů z původních materiálů a zhotovené původními technikami. Tento interaktivní edukační program byl nejen o množství informací o životě pravěkých lidí, ale hlavně jsme si mohli na vše sáhnout a hravou formou vyzkoušet. Například si žáci mohli ohmatat pazourkový hrot a zkusit jím říznout do kusu silné zvířecí kůže. V ruce drželi oštěp a zkoušeli lovit, srovnávali ostří srpů a napodobovali sklizeň obilí, seznámili se s pestrostí výzdobných motivů na keramických nádobách. Dozvěděli se vše o životě lovců a sběračů, co si mohli lidé oblékat, jak asi bydleli, jak se vyráběli praktické nástroje a ozdobná keramika, co jedli a lovili. Program doplnila výtvarná aktivita navazující na paleolitické umění.  Žáci vytvářeli vlastní paleolitickou kresbu a dle předlohy dokreslili výzdobu na keramických nádobách. Na závěr jsme zhlédli film. Exkurzi jsme spojili s návštěvou obřích akvárií v Rybím domě. Viděli jsme ryby z našich řek, rybníků, ale i méně známé akvarijní rybky. Vše se nám moc líbilo a děkujeme za mimořádný zážitek.

                  Mgr. Andrea Gemmelová, 2. B

Facebooklinkedin