Druhý stupeň Studánky oslavil Den Země

29.4.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

27. dubna vykouklo ranní sluníčko a my se vypravili do školy. Neměli jsme na zádech aktovky, byli jsme spotrovně oblečeni a těšili jsme se na to, co si pro nás připravili vyučující ve škole k oslavám Dne Země.

Sešli jsme se ve třídách, ale hned po 8. hodině jsme vyrazili ven na pozemek školy. Rozděleni do družstev jsme plnili tematické úkoly zaměřené na ochranu přírody na pěti stanovištích.

  1. Víčko: Toto stanoviště nás prověřilo v mrštnosti i vědomostech. V centru dění stála víčka, která jsme vyměňovali za písmenka. Házeli jsme na koš, běhali štafetu a nakonec luštili tajenku. Kdo si uvědomil, k jaké příležitosti se dnešní akce konala, měl téměř vyhráno.
  2. Příroda: Díky tomuto stanovišti jsme si uvědomili, kolik různorodých přírodnin se nachází na pozemku naší školy. Požadavky na předměty, jež jsme měli najít, byly náročné, ale my jsme se nenechali odradit prvními nezdary.
  3. Voda: U stanoviště s vodou jsme se dozvěděli, proč je jí třeba šetřit a jak můžeme my sami k tomu přispět. Poté jsme si procvičili šetření vodou prakticky štafetovou metodou přenosem této vzácné tekutiny v kelímcích. 
  4. Odpad: U tohoto úkolu jsme se nejvíc zapotili a zároveň si jej nejvíc užili. Zahradní kolečka naplněná plastem nebyla těžká, ale najít způsob, jak se špatně řiditelným vozítkem projet slalomovou trať, bylo náročné.
  5. Recyklace: Dodnes jsme netušili, že recyklaci odpadu si lze tolik užít. Pobíhali jsme po terénu a hravě ho v krátkém čase vyčistili od odpadu, jenž se ocitl vytříděný v krabicích.

Po návratu do tříd jsme společně pracovali na výtvarných projektech, jež se staly součástí výzdoby naší školy. 

Následovalo vyhlášení vítězů v kategoriích jednotlivých ročníků. 

Mezi šesťáky dosáhlo největších úspěchů družstvo Zelená z 6.B, v sedmičkách byli nejlepší Pacyjenti ze 7.B, mezi osmáky excelovali Sýkorky z 8.A a nejlepším týmem mezi deváťáky byli Vajčin7 z 9.A. Týmy na čelních místech získaly věcné ceny.

Obrovské poděkování patří realizačnímu týmu Dne Země, učitelům Mgr. Martině Šostokové, Mgr. Barbaře Drobíkové, Ing. Lence Urbancové, Mgr. Radce Václavíkové a Ing. Viktoru Pavelkovi. 

Mgr. Radka Bednarzová

Facebooklinkedin