Den zdraví

21.10.2021 Vyp Od Radka Bednarzová

Dne 15. 10. 2021 se konal na vyšší odborné zdravotnické škole v Ostravě šestý ročník úspěšné akce Den zdraví s názvem Myslím na své zdraví – Umíš chránit své zdraví? Edukační a preventivní akce byla určena dětem mateřských škol a žákům prvních až čtvrtých tříd základních škol. Z naší školy se zúčastnily této akce třídy 3.A a 3.B. 

Cílem projektu Den zdraví „MYSLÍM NA SVÉ ZDRAVÍ“ bylo využití odborného vybavení, prostor a edukačních znalostí odborných vyučujících a dovedností studentů VOŠZ v oblastech: správného životního stylu, nebezpečí obezity, správné výživy, prevence různých úrazů, správné hygieny zubů, péče o zuby a ukázat způsoby zdravé relaxace vhodné pro děti. 

Pomocí zajímavého edukačního dopoledne přiblížili studenti dětem jednotlivé problémové oblasti pochopit a zvládat. Taktéž snížit v dětech pocit strachu z nemocničních prostor a zdravotnických pracovníků návštěvou improvizovaných odborných ambulancí. Edukaci prováděli studenti oborů denní i kombinované formy studia pod odborným vedením vyučujících.

Škola se proměnila v nemocnici. Každé z dětí si s sebou přineslo jednu svoji oblíbenou plyšovou hračku, která se stala rázem pacientem. Je známo, že děti své plyšové hračky berou jako své blízké přátele a forma, kterou si organizátoři zvolili, byla právě využita k lepší komunikaci s dětmi. Každé jednotlivé třídě byla přidělena 1 asistentka (studentka) s harmonogramem jednotlivých stanovišť, kterých byla opravdu spousta: zdravá výživa, relaxační cvičení, práce policie se psy, chirurgická ambulance, pusa plná zubů, pohádka O mašince Rézince, lékárenské míchání a další. Nechyběl také bufet s malým občerstvením. V půlhodinových intervalech navštěvovaly děti postupně stanoviště všech oborů a tím získaly potřebné informace a dovednosti.

Děti byly za svou práci na jednotlivých stanovištích odměněny spoustou propagačních materiálů, drobných dárečků. Nakonec dostaly za statečnost krásného plyšáčka, který se stane jejich novým kamarádem.

Děkujeme organizátorům projektového dne a paní Mgr. Zuzaně Chrástecké, DiS., která nás na tento den přihlásila a sama se taky podílela na přípravě bohatého programu akce.

Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Martin Ošelda, paní asistentka Monika Suchanková

Facebooklinkedin