Beseda se spisovatelkou Z. Pospíšilovou

21.10.2021 Vyp Od rkaleta

Zuzana Pospíšilová je česká spisovatelka, která píše výhradně knížky pro děti. Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli vzácnou možnost se s ní osobně setkat v MěK Orlová.

Paní spisovatelka nejdříve děti seznámila s tím, jak se taková knížka vyrábí. Naučila děti, kdo je to ilustrátor, grafik, editor nebo knihkupec. Její tvorba je velice rozsáhlá a i názornými ukázkami dětem představila většinu svých publikací o kterých dokázala poutavě vyprávět. Součástí besedy bylo i předání autorizované knihy do naší školní knihovny.

Děti rovněž dostaly na památku upomínkové předměty. Beseda se určitě vydařila a žáci odcházeli z knihovny plní dojmů a představ o dětské literatuře.

              Mgr.V.Kramná,Mgr.S.Foltýnová,Mgr.J.Folvarčná,Mgr.M.Ošelda

Facebooklinkedin