Čtenářská dílna v knihovně

10.11.2015 Vyp Od rkaleta

9.11. proběhla v prostorách naší městské knihovny čtenářská dílna se žáky 5.B. Děti se pod vedením paní knihovnice rozdělily do šesti čtenářských skupin, které měly za úkol vytvořit v průběhu patnácti minut krátký příběh s pěti danými klíčovými slovy. Žáci ve skupinách hledali společně způsoby sestavování textu, prohlubovali si dovednost související s vyjadřováním vlastního názoru, diskutovali, učili se pracovat v týmu. Ve všech skupinách panovala příjemná pracovní nálada. S vytvořenými texty pak dále pracovali, vedoucí skupin s nadšením přečetli svá malá literární dílka, která se některým opravdu povedla. Takto vytvořené práce si pak mohli žáci následovně porovnat s úryvkem z knihy, ze které byla klíčová slova vybrána. Nakonec byly práce žáků vyhodnoceny.

Těšíme se na další návštěvu knihovny, která proběhne ještě do konce listopadu.

Mgr. Jarmila Folvarčná

Facebooklinkedin