Březen ve znamení matematických soutěží

1.4.2015 Vyp Od rkaleta

V měsíci březnu měli i žáci z 1. stupně možnost ukázat své vědomosti z matematiky a hlavně logické myšlení ve dvou soutěžích. V první z nich pod názvem MATEMATICKÝ KLOKAN  soutěžili žáci 2.-3. tříd v kategorii CVRČEK a žáci 4. -5. tříd v kategorii KLOKÁNEK. Jedná se o mezinárodně koordinovanou matematickou soutěž, jejíž úkoly jsou určeny zájemcům od 1. stupně až po vysoké školy.

Nejlépe si v  soutěži vedli tito žáci:

Kategorie Cvrček: 1. místo Karolína Klotová, 3.A   2.místo Kamila Matlaková, 3.A   3.místo Filip Mlkvik, 2.B

Kategorie Klokánek:  1. místo Karel Holeksa, 5.B   2.místo Marek Korta, 5. B   3.místo Adam Krutiok, 5.A

Dne 25. března se uskutečnilo školní kolo matematické PYTHAGORIÁDY, která je určena žákům 5. – 8. ročníků. Jejím cílem je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Na naší škole se jí zúčastnilo 10 žáků pátých tříd, kteří na řešení 15 záludných úkolů měli  60 minut čistého času. Za každou správně vyřešenou úlohu získali soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem šk. kola se stává každý soutěžící, který získá 9 a více bodů.

Jediným úspěšným řešitelem této soutěže se stal žák 5.B třídy Karel Holeksa, který získal 13 bodů a postupuje do okresního kola, které se uskuteční v měsíci květnu.

Moc gratulujeme a přejeme úspěch i v dalším kole!

Za MS 4. – 5. tříd Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin