Změny na „ STUDÁNCE“

3.9.2015 Vyp Od rkaleta

Se začátkem nového školního roku proběhlo na naší škole několik změn.

Skutečně jsme najeli na používání elektronické TK a žákovské knížky, což jsme avizovali již na jaře, podařilo se nám ve spolupráci s městem dokončit vybudování nových odborných učeben chemie a přírodopisu a uvést je do provozu a také jsme obměnili složení pedagogického sboru.

To nejdůležitější, čím zahájíme školní rok, bude však díky získané dotaci z EU OPVK výzvy č. 56 realizace zahraničních výukových pobytů pro učitele jazyků, přírodovědných předmětů a žáky naší školy. V měsíci říjnu odjede 40 vybraných žáků 2. stupně v doprovodu učitelů na jazykově vzdělávací pobyt do Anglie a stráví týden v Londýně a jeho okolí.

Všichni se na cestu už moc těšíme a doufáme, že načerpané informace po návratu náležitě zužitkujeme nejen v hodinách angličtiny.

Budeme rádi, pokud se nám i v budoucnu podaří podobným způsobem zpestřit výuku našich žáků.

   Mgr. Ivana Janíková (zřš)

Facebooklinkedin