Zdravík

7.11.2018 Vyp Od rkaleta

Každý z nás se může dostat do situace, kdy je třeba někomu pomoci. Ale víme jak? Žáci třetích a čtvrtých tříd se dozvěděli spoustu užitečných rad na besedě Zdravík.

Beseda byla rozdělena na dvě vyučovací hodiny. V první hodině děti shlédly film o Mr. Beanovi. Měly poznat, co dělá nesprávně. Poté uviděly film o dětech, které zachraňují svému strýci život. Žáci odpovídali na otázky a za správnou odpověď dostali malou odměnu. Ve druhé hodině se žáci dozvěděli o škodlivosti kouření a jak předcházet úrazům a nebezpečným situacím. Děti byly velmi šikovné a znaly spousta správných odpovědí. Na závěr dostaly reflexní pásky, ze kterých měly velkou radost.

Mgr. Soňa Ochmanová, Mgr. Martin Ošelda, Jana Kuzníková

Facebooklinkedin