Závěr patří mistrům – Gruň 2018

7.6.2018 Vyp Od rkaleta

Poslední den zápolení v Pevnosti svatý Josef vyvrcholil rozluštěním tajenky a střeleckým dnem. O poslední indicie žáci bojovali ve střelbě ze vzduchovky, v hodu na koš, v diskgolfu, v házení šipkami, střelbě na branku a v petanque. Závěrečné rozluštění hesla podle indicií bylo velmi dramatické a těsné. Své poklady pak vítězové, ale i poražení, našli v tajemné kapli na Gruni.

Mgr. Robert Kaleta a kolektiv

Facebooklinkedin