Základy bezpečnosti chování ve 4. třídách

Základy bezpečnosti chování ve 4. třídách

20.11.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

16. listopadu proběhla ve 4. třídách beseda o základech bezpečnosti chování dětí na silnicích a také o tom, jak se bezpečně chovat, když zůstanou samy doma. Besedu vedla paní prap. Janíčková z oddělení prevence Policie České republiky. Nejprve s dětmi pohovořila o chování na silnicích při jízdě na kole, kolečkových bruslích a koloběžce. Pak se zmínila o bezpečném pohybu chodců na chodnících a cestách, připomněla také nutnost povinné výbavy kola, oděvů chodců a cyklistů  reflexními prvky. Děti velice pěkně odpovídaly na otázky týkající se chování, když zůstanou samy doma. Doplňovaly povídání paní policistky vlastními zkušenostmi. Po úvodní části následovalo připomenutí čísel tísňového volání a dopravní značky, kde děti prokazovaly velmi dobré znalosti. Nejvíce ovšem děti zajímala ukázka zbraní a prvky výstroje policistů. Mohly si vyzkoušet ochrannou vestu, čepice a za asistence paní policistky si taky udělaly otisky prstů na přiložené papíry. Na závěr návštěvy jsme se přesunuli na školní dvůr, kde si děti prohlédly vybavení policejního auta a poslechly  výstražné zvukové signály. Touto besedou si žáci připomněli nutnost dodržovat zásady bezpečnosti chování a tím předcházet úrazům.

Mgr. Jarmila Folvarčná, Mgr. Lenka Gráf

Facebooklinkedin