Zájezd vítězného družstva osmáků ZŠ Ke Studánce do Hrabyně 

Zájezd vítězného družstva osmáků ZŠ Ke Studánce do Hrabyně 

12.6.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Čs. svaz bojovníků za svobodu ZO Havířov věnoval vítěznému družstvu 4. ročníku branného závodu o putovní pohár k 78. výročí konce 2. světové války ve složení Marek Ogrocki, Eva Gálová, Monika Svítilová a Daniel Chrástecký zájezd do Hrabyně. Spolu se základními školami z Havířova, které se umístily na 2. a 3. místě, navštívili naši žáci Národní památník 2. světové války. Nachází se na místě, kde probíhaly jedny z nejtvrdších bojů konce války na území současné České republiky. 

Pan průvodce upoutal žáky zajímavým výkladem a představil řadu expozic a historických zajímavostí od začátku války až po její konec. Děti se dozvěděly řadu zajímavých věcí např. o budování čs. opevnění a pevností, mobilizaci, Ostravské operaci a odbojovém hnutí, o Čechoslovácích ve válce, největších válečných hrdinech, holocaustu a koncentračních táborech.  Rozsáhlé expozice na třech podlažích provázaly velké digitální interaktivní tabule s obsáhlými informacemi a řada videoprojekcí. Dětem se líbily i makety bunkrů, sály s historickými zbraněmi, uniformami a dalšími válečnými relikviemi. 

Po prohlídce venkovní expozice bojové techniky jsme vyrazili plni dojmů a zážitků směrem k domovu. Velké poděkování patří paní Mgr. Taťáně Popkové ze ZO ČSBS Havířov za skvělou organizaci exkurze. 

Ing. Petr Thomas, učitel ZŠ Ke Studánce

Facebooklinkedin