Zahájení nového školního roku na Studánce

1.9.2022 Vyp Od rkaleta

Dnes jsme naší škole opět přivítali všechny naše žáky. Slavnostní zahájení poprvé zažili naši prvňáčci. Před školou jsme setkali společně s rodiči, třídními učitelkami a vedením školy na nově opraveném prostranství. První zvonění zažili, když pan ředitel velkým zvonem zahájil jejich školní docházku. Dále proběhlo seznámení s novým prostředím a uvítání našimi nejstaršími žáky a žáky prvního stupně. Přejeme všem úspěšný školní rok, prvňáčkům dobrý vstup, deváťákům mnoho sil při rozhodování a výběru další životní cesty.

Mgr. Robert Kaleta, ředitel školy

Facebooklinkedin