Za věděním do knihovny

21.11.2017 Vyp Od rkaleta
Tentokrát jsme chtěli vědět více o pověstech, se kterými jsme se seznámili v hodinách vlastivědy a čtení. Ve třídě jsme si četli z knihy Staré pověsti české, kde jsme poznali nejznámější postavy našich nejstarších českých dějin: praotce Čecha, Přemysla Oráče, Krokovy dcery, kněžnu Libuši, knížete Svatopluka a další.
V knihovně nám pak paní knihovnice připomněla pověst o našem městě a další pověsti ze Slezska a Moravy. Alespoň na chvíli jsme se stali hrdiny jedné pověsti O havířích, ve které jsme také dostali za úkol dokončit závěr pověsti, jejíž začátek nám paní knihovnice přečetla. Při práci panovala příjemná pracovní nálada a dokončení děje se nám hezky povedlo.
Knihy pověstí jsme si někteří vypůjčili k přečtení domů.
Mgr. Jarmila Folvarčná
Facebooklinkedin