Za mýty a bájemi do městské knihovny

22.10.2021 Vyp Od Radka Bednarzová

Tajuplný svět mýtů a bájí vždy lákal k četbě. Cílem knihovnické lekce 6.B bylo přilákat děti ke knížkám, ve kterých se to hemží silnými hrdiny a bohy vládnoucími nadpřirozeným silám.

Knihovnice dětem představila svět mýtů a bájí od nejstarších dob, kdy Sumerové zapisovali příběhy krále Gilgameše ho hliněných tabulek. Velkou část prezentace věnovala bájím antickým. Vyzdvihla hrdinu Odyssea, který nejen silou, ale hlavně rozumem porazil strašlivého jednookého Kyklopa. Chlapci nejčileji reagovali, když se řeč stočila k vikingských mýtům a bohům.

Na závěr si děti měly představit, jakým bohem by chtěli být a nakreslit ho. Objevili jsme mezi námi bohyni koní nebo boha budoucnosti.

Na závěr si několik žáků vyzvedlo přihlášku do knihovny, aby si mohli půjčit knihy, které jim paní knihovnice zapůjčila k nahlédnutí.

Mgr. Radka Bednarzová

Facebooklinkedin