Za knihou do knihovny

19.12.2012 Vyp Od rkaleta

V září 2012 jsme uzavřeli dohodu s knihovnicemi Městské knihovny v Orlové o celoroční spolupráci, a to na několika úrovních, počínaje prací s nejmenšími dětmi, konče deváťáky. Právě žáci devátých tříd pracují s informacemi, vyhledávají v katalozích, odlišují zdroje důvěryhodné od nedůvěryhodných, vypracovávají myšlenkové mapy.

To vše pro zkvalitnění úrovně výuky nejen v oblasti českého jazyka a literatury, ale žáci se učí orientaci v knihovně a využití všech možností, které knihovna veřejnosti nabízí. Zvlášť cenné jsou pro nás výukové hodiny. Na jejich průběhu se velkou měrou podílejí paní knihovnice Pavla Gavelčíková a Bc.Eva Žáková. Jaké zajímavosti žákům nabízejí! A na kolik nových informací přijdou sami žáci pod vedením těchto zkušených knihovnic. Za to jim patří opravdu veliký dík.

Tyto dovednosti budou jistě pro naše žáky neocenitelným přínosem v příštím školním roce, kdy se z nich stanou studenti středních škol. Určitě se v knihovně budou cítit jako ryba ve vodě.

Mgr. Eliška  Ulmanová

 

Facebooklinkedin