XXI. ROČNÍK VÝSTAVY SPOLKOVÉ A KLUBOVÉ ČINNOSTI

8.11.2016 Vyp Od rkaleta

proběhl opět začátkem listopadu v Domě kultury města Orlové. Žáci naší školy se ho pravidelně zúčastňují, aby se nejen pokochali krásou vystavených výpěstků a výrobků, ale seznámili se také s různými oblastmi, v nichž lidé nalézají uspokojení, relaxaci a mají šanci realizovat se v něčem, co umí. Věřím, že i z řad našich žáků se někteří budou věnovat takovým činnostem. Výstava byla velmi pěkná.

Za žáky 7.B a 9.A Mgr. E.Ulmanová ZŠ Ke Studánce

Facebooklinkedin