VÝZVA MŠMT Č. 56 – ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

27.10.2015 Vyp Od rkaleta

se stala jednou ze šablon klíčových aktivit, do kterých se zapojila i naše škola. Jejím cílem je zavedení  Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Pro zdárnou realizaci Čtenářských dílen škola získala finanční prostředky na nákup knih, které odpovídají  čtenářskému zájmu a věku žáků a jsou  také  dobrou příležitostí obohatit naši školní knihovnu o pár stovek pěkných knih.

Do tohoto projektu jsou prozatím zapojeny předem vybrané třídy na 1. i 2. stupni. V dílnách čtení se žáci věnují samostatnému čtení knihy, pořizují si záznamy z četby, které pak sdílejí v malých skupinách. Tyto aktivity si vyzkoušeli i žáci 5.A třídy, kteří si jednu dílnu čtení ověřili přímo v prostředí  Městské knihovny v Orlové, kde na daném tématu pracovali  metodou myšlenkových map.

Jelikož se jim tato práce velmi líbila, věříme, že i ostatní naše čtenáře práce s knihami zaujme a celý projekt bude pro všechny zúčastněné přínosem.

   Mgr. Vlasta Kramná, ved. MS 4. a 5. tříd

Facebooklinkedin