Volba povolání – Testování žáků 9. třídy ZŠ Ke Studánce Orlová na ÚP v Karviné

24.9.2020 Vyp Od rkaleta

Dne 21.9.2020  žáci třídy 9.A, ze ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové, absolvovali testy na ÚP v Karviné, kdy testy jim měly napovědět, jakou cestou se mají v budoucím karierním životě ubírat. Tedy pro jakou školu se mají rozhodnout po ukončení základního vzdělání. Testů se zúčastnilo 21 žáků, chyběli jen dva, kteří byli dlouhodobě nemocní. A jak probíhalo testování? Žáci museli být  rozděleni do dvou skupin, z důvodu opatření proti šíření „pandemie“. A jak říká staré české přísloví: „Všechno špatné je k něčemu dobré“. Tak tedy jedna skupina byla testována, druhá si udělala prohlídku historické části města Karviné a po dvou hodinách se vystřídaly. Žáci byli nadšeni , neboť výsledky testů byly okamžitě pracovnicí ÚP vyhodnoceny, takže žáci  se dozvěděli, k jakému povolání mají vlohy. Žáci měli velký zájem o výsledek testů, spolupracovali tak, že byli dokonce pochváleni, nejen za vzorné chování, ale i vstřícnost. Rovněž prohlídka města Karviné za pěkného slunného dne byla  pro většinu  přínosem, takže si to užili nejen žáci, ale i pedagog, který je doprovázel.

Do poloviny ledna 2021 se musí žáci společně s rodiči a po poradě s karierním poradcem rozhodnout, jaké dvě školy si zvolí na přihlášku. Letos bude jejich rozhodování složitější, protože letos byla Burza povolání zrušena ve všech městech okresu. Nebudou tedy moci v KD Orlová zhlédnout prezentaci jednotlivých středních škol nejen z okresu , ale i z jiných části republiky. Konzultace s rodiči na škole už probíhají ohledně volby povolání. Věřím, že si všichni zvolí tu správnou školu a perspektivní obor do budoucna.

   Ing. Viktor Pavelka, učitel –  kariérový poradce

Facebooklinkedin