Velká cena Zoo Ostrava

Velká cena Zoo Ostrava

25.3.2023 Vyp Od Radka Bednarzová

Ve čtvrtek 23. března jsme se již tradičně s žáky 2. stupně zúčastnili soutěže v Zoo Ostrava. Tentokrát bylo téma velmi náročné a to etologie – projevy chování zvířat. Je to téma velmi obsáhlé, ale žáci bojovali statečně. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Barbara Drobíková, učitel přírodopisu a zeměpisu

Facebooklinkedin