Vánoční besídka v 1. B

2.1.2018 Vyp Od rkaleta

V posledním předvánočním týdnu si žáci třídy 1. B připravili pro své rodiče krátké vystoupení toho, co se za pololetí ve škole naučili. Zarecitovali několik písmenkových básniček, ukázali rodičům soutěž ve zpěvu, kdy proti sobě stály dva týmy – kluci proti děvčatům. Taky děti ukázaly, že ani angličtina pro ně není žádný problém a zazpívaly anglickou písničku na počítání. Nezapomněli jsme ani zatančit několik tanečků, a dokonce jsme u toho zpívali. Určitě se nám to povedlo, protože nás za vše rodiče a prarodiče ocenili potleskem.

Nakonec jsme zazpívali i vánoční písničky a koledy, se kterými nám pomohli naši hosté.

 Mgr. I. Tobolová a žáci 1. B

Facebooklinkedin