V MĚSTSKÉM KOLE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE,

22.3.2018 Vyp Od rkaleta

kterou každoročně pořádá Dům dětí a mládeže v Orlové, reprezentovalo naši školu z druhého stupně třináct žáků.

Letošní témata byla tři :

  • 795 let města Orlová
  • Krásy naší vlasti ( k 100. výročí vzniku naší republiky)
  • Mé toulky za zvěří ( toto téma je postupové)

Každý soutěžící si zvolené téma zpracovával svou výtvarnou technikou. Běžně se tam objevila kresba tužkou, tuší, pastelem, křídami, ale nejvíce zaujala všechny technika našich dívek z 8. třídy, které kreslily tuší do arabské gumy.

Výsledkem snažení našich žáků je obdivuhodný. Získali jsme 10 ocenění! Na prvním místě se umístili: Eliška Vlčková – 6.A,Vanessa Kobierská – 7.A, Michaela Tomanová a Sabina Mrózková  – 8.A a Natália Kohútová – 9.A. Druhé místo vybojovala Barbora Kupcová – 6.A a Jůlie Černeková – 7.A. Třetí místo obsadili Adéla Řimanková, Lucie Miková – 9.B a Richard Kališ – 8.B. Soutěže se účastnili ještě Kristýna Kováčová -6.A, Dana Hadvizdžáková – 7.B a Natálie Wartová – 9.B.

Všem žákům náleží velká pochvala a přání dalších výtvarných úspěchů.

 Mgr.E.Ulmanová

Facebooklinkedin