Učení s čarodějnicí Hátou

29.11.2020 Vyp Od rkaleta

V pátek 27. 11. 2020 se před začátkem vyučování prohnala třídou 2. B čarodějnice Háta, aby představila dětem své kouzelnické dovednosti a vyzkoušela je z toho, co už umějí.

Zanechala nám na stole instrukce, podle kterých jsme postupovali, aby děti získaly odznak Zdatného čtenáře a pochvalný list s podpisem Háty. Za každý splněný úkol byl každý žáček patřičně odměněn. Nejdříve děti musely složit „obraz“ Hátiny babičky, která ji naučila spoustu kouzel. Poté následovalo hádání přibližného věku Háty (120 let) a nakonec jsme se mohli pustit do vyplňování pracovních listů, které všem Háta připravila.

Zopakovali jsme si v nich abecedu, řazení slov podle abecedy, skládání slov do vět, anglické pojmenování barev, hledali jsme rozdíly mezi dvěma obrázky, ukázali Hátě správnou cestu bludištěm, počítali jsme její zvířecí kamarády a zkoušeli jsme si zapamatovat, co všechno má Háta v čarodějnické třídě. Prostě bylo toho až nad čarodějnickou hlavu, ale děti byly šikovné a splnily všechny úkoly přesně načas.

A jak to všem u toho slušelo! To už Vám ukážou fotografie.

                                                                                               Žáci 2. B + Mgr. Jana Schmidová

Facebooklinkedin