Třída 2. B si užila Den Země

24.4.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

U příležitosti Dne Země měli žáci možnost navštívit DDM Orlová, kde si pro ně připravili velmi bohatý program. Kromě toho, že se dozvěděli mnoho informací ze života zvířat, mnohé viděli na vlastní oči. Ve skupinách procházeli stanovišti a plnili zadané úkoly. Za odměnu dostali sladkost a na památku si vyrobili zapichovátko čápa do květináče. Děkujeme panu Bc. Adamu Burovi, který spolu s milými asistentkami připravil zajímavou akci. Už se těšíme na další setkání. Poté následovala vycházka, během které se učili třídit odpad. Pozorně si všímali znečištění na sídlišti, které srovnali s čistotou v místech, kde lidé žijí v rodinných domech. Došli na rozcestí, kde si mohli vybrat mezi cestou přírodou a cestou městem. Jednohlasně si vybrali přírodu. Procházeli polními cestami v blízkosti polí, luk, rybníků a lesů. Musím uznat, že byli výbornými pozorovateli a bylo se na co dívat. Viděli domácí, ale i volně žijící zvířátka, jarní rostliny, slyšeli zvuky ptáků, cítili vůni přírody i dopolední svačina venku chutnala o mnoho lépe. Den Země jsme si užili a už víme, že neskončil, protože každý den chceme žít v souladu s přírodou.

Mgr. Andrea Gemmelová

Facebooklinkedin