Třeťáci v Muzeu Těšínska v Orlové

22.9.2016 Vyp Od rkaleta

Každoročně probíhá v Orlové soutěž pod názvem Naše město, která má zjistit, zda žáci třetích tříd orlovských škol ví něco o historii našeho města.

Jelikož bychom se do této soutěže rádi zapojili a poměřili své znalosti s ostatními třeťáky, přihlásili jsme se na besedu ve Výstavní síni Orlová, kterou byl celý tento projekt zahájen. Ve skupinkách jsme řešili úkoly, které se vztahovaly k historii Orlové, poznávání důležitých staveb ve městě, tradici hornictví. Druhá část přípravy na soutěž proběhne v Městské knihovně v Orlové a samotná soutěž je stanovena na listopad.

Jelikož se o našem městě teprve začínáme učit, je před námi ještě spousta práce, která bude završena třídní soutěží spojenou s výběrem dvou nejlepších žáků, kteří naši třídu budou v městské soutěži reprezentovat.

            Žáci 3. A a Mgr. Vlasta Kramná

Facebooklinkedin