Terénní exkurze CHKO Poodří

18.5.2013 Vyp Od rkaleta

V rámci předmětu „Cvičení z přírodopisu“ navštívili žáci 6.A třídy v sobotu 18.5.2013 CHKO Poodří. Brzy ráno vyrazili vlakem do Studénky a odsud pěšky přímo k nejzajímavější části tohoto chráněného území, které je zároveň součástí Natury 2000.

Toto území se rozkládá podél toku řeky Odry od obce Jeseník nad Odrou až po město Ostrava. Bylo vyhlášeno chráněnou oblastí v roce1991 azabírá plochu 81,5  čtverečních kilometrů. Nachází se zde přirozený tok řeky Odry se slepými rameny, druhově bohaté rybníky, lužní lesy a nivní louky.

Žije zde mnoho druhů rostlin a živočichů vázaných na toto prostředí. Při naší exkurzi jsme mohli spatřit řadu z nich, např.

z říše rostlin, ostřice, rákosy, orobince, kotvici plovoucí, duby, lípy, jasany, vrby. Z živočišné říše hlavně vodní ptáky zastoupené početným hejnem labutí a racků, polákem chocholačkou a velkým, husou velkou, potápkou roháčem a černokrkou, kormoránem velkým a volavkou popelavou.

Na závěr žáci plnily úkoly v poznávání bylin a dřevin.

Exkurze doplnila prakticky hodiny přírodopisu a všem se velmi líbila a snad přispěla k prohloubení pozitivního vztahu a odpovědnosti k těmto cenným územím.

 

                                                             Mgr. Hana Dumbrovská

Facebooklinkedin