Studánka poznává jedinečnost orlovské přírody

Studánka poznává jedinečnost orlovské přírody

15.9.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

V rámci mezinárodního projektu Společně poznáváme přírodu, CZ/FMP/6c/11/123 se dne 13.9. 2022 uskutečnilo setkání žáků pátých a šestých tříd ze ZŠ Ke Studánce se skupinou slovenských žáků ze ZŠ Zubrohlava.  Naučnou stezkou od rybníka v Orlové – Porubě až do Zámeckého parku provázel děti obou škol pan doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., který velice poutavě a zajímavě vyprávěl o historii a přírodních krásách města Orlové. A nejen to. Cestou se žáci zapojili formou her a kvízů do bohatého programu poznávání přírody a historie a sám pan průvodce byl překvapen, kolik toho některé děti vědí. Vysvětlil jim nejen podstatu zdrojů, jež můžeme v přírodě najít a prakticky využít, nýbrž i dopodrobna odpovídal na zvídavé otázky svých malých posluchačů. Ti se mimo jiné dozvěděli, že se před těžbou uhlí v okolí Zámeckého parku v menším množství využívala sůl ze solných zřídel. Na začátku 13. století se zde usadil řád Benediktínů, kteří patřili k nositelům vědy. V Zámeckém parku u kostela Narození Panny Marie jsme se s panem Kupkou rozloučili a poděkovali za poutavou a zajímavou přednášku, na jejímž konci pan docent dětem zdůraznil, že hlavní myšlenkou celé akce je nosit v srdci a milovat Orlovou a od toho se vše další odvíjí. Avšak nejen studiem a poznáním živ je člověk. Hladové děti rychle seběhly ze zámeckých schodů dolů na náměstí v Orlové – Městě, kde si v restauraci Orlovanka společně s kamarády ze Slovenska pochutnaly na výborném kuřecí vývaru a řízku s bramborovou kaší. 

Ing. Petr Thomas

Facebooklinkedin