Straším, strašíš, strašíme se 3.B

Straším, strašíš, strašíme se 3.B

1.11.2022 Vyp Od Radka Bednarzová

31. října se z žáků 3.B stala halloweenská strašidla. Do školy přišla s aktovkou, aby se pilně učila a byla chytrá. Za odměnu byla pozvána na oslavu Halloweenu v DDM Orlová. Pan Bc. Adam Bura si pro ně připravil program s názvem Zvířata, kterých se lidé bojí, aneb vyprávění se spoustou informací o pavoucích, ropuchách, hadech, myších, sovách, černých ptácích, netopýrech a vlcích. Poté následovala hra ve venkovních prostorách v okolí Spirály. Děti se rozdělily do čtyř družstev, která měla za úkol najít skrýše strašidelných hadů, pavouků a švábů. Všichni se snažili vše najít a sesbírat co nejvíce, a proto dostali dárečky v podobě nejrůznějších dobrot. Děkujeme, bylo to prima.                                                                     

Mgr. Andrea Gemmelová, 3.B

Facebooklinkedin