Soutěž o Orlové

27.11.2013 Vyp Od rkaleta

Podle historických pramenů slaví letos naše město Orlová již 790 let. Pověst vypráví, že ji založil kníže Měšek se svou chotí, kněžnou Ludmilou. Proč název  Orlová? Protože je při odpočinku    po dlouhém  lovu polekal orel, který upustil svou kořist vedle kněžny, které se pak narodil syn Kazimír.

Ve čtvrtek 14. 11. 2013 se konala vědomostní soutěž NAŠE MĚSTO v DDM.  Předcházela ji  zajímavá beseda v Těšínském muzeu pro celé kolektivy třetích tříd. V hodinách prvouky se děti seznamovaly s informacemi o naší obci. Z každé třídy pak byli vybráni dva žáci. Ti museli ještě splnit další úkoly před soutěží: 1. Zjistit, které publikace o Orlové jsou v městské knihovně. 2. Nakreslit svou představu o budoucnosti našeho města.

Naši 4 soutěžící ze 3. A a 3. B – Daniela Andlová, Jakub Sliacký,Nikola Řimanková, Adéla Řimanková se moc těšili a zároveň měli velkou trému. Celkem bylo na této soutěži 12 dvoučlenných družstev – 24 dětí. Otázky byly opravdu náročné, ale naši žáci velmi dobře obstáli. Obsadili 6. a 9.místo. Každý účastník obdržel moc pěkné ceny – knihy, záložky, plyšáčky, nějaké mlsky, letáčky o Orlové a pamětní listy. Nadšené nebyly jenom děti, ale i paní učitelky. Celá soutěž  probíhala ve velmi příjemné atmosféře.

Mgr. A. Szczepanská – reportérka, Mgr. Š. Malcharová – fotografka

 

Facebooklinkedin