Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

Školní kolo recitační soutěže na 1. stupni

14.2.2024 Vyp Od Radka Bednarzová

V úterý 13. února se konalo školní kolo v recitační soutěži. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků ve třech kategoriích. O pořadí rozhodovala porota složená z vyučujících naší školy. V nulté kategorii (žáci 1. ročníků) se umístila na 1. místě Isabella Ogrocká z 1. B, na 2. místě Daniel Toufar z 1. A a na 3. místě Eliška Kubienová z 1. A. V první kategorii (žáci 2. – 3. ročníků) se umístil na 1. místě Filip Botur z 3. A, na 2. místě Vít Stohel z 2. B a na 3. místě Tereza Tomicová z 2. B. Ve druhé kategorii (žáci 4. – 5. ročníků) se umístila na 1. místě Laura Krysková z 4. B, na 2. místě Jakub Kukula z 4. A a na 3. místě Věra Dospivová z 5. A. Všichni, kteří se umístili, dostali díky panu Mgr. Pavlu Michelsohnovi krásné medaile. Odměněni byli i diplomem. Ceny do soutěže byly zaplaceny penězi Nadačního fondu.   Recitátoři, kteří se neumístili, dostali účastnický list. Velké poděkování pedagogům za perfektní spolupráci. Postupujícím recitátorům budeme držet palce v městském kole, které se uskuteční 20. února v DDM.

Mgr. Andrea Gemmelová

Facebooklinkedin