Školní kolo recitační soutěže

20.2.2015 Vyp Od rkaleta

,,Mrzlo, krajina byla mléčně bílá…“. Tak začínala jedna ze soutěžních básní a pohled ven z okna jí dal za pravdu. Venku bylo sice chladno, ale vystoupení všech soutěžících nás hřála na duši. Děti byly napjaté, jak to dopadne, vždyť do městského kola mohou v 1. i ve 2. kategorii postoupit pouze dva žáci. Jich zde bylo 17 a 2 prvňáčci, kteří si to přišli aspoň vyzkoušet.

Básně byly vtipné i poetické, recitátoři odvážní i nesmělí. Porotu tvořily paní učitelky z 1. stupně, paní zástupkyně a naše bývalá žákyně, nyní studentka, která dělá u nás praxi. Této porotě opravdu nezávidím. Je těžké vybrat ty nejlepší. A jak to dopadlo?

kategorie/2. a  3. ročník/ 1.místo – Sofie Budová  (3.A), 2.místo – Jakub Lízal (2.A),  /Postupují do městského kola./,   3.místo – Kamila Matlaková (3.A),  4.místo – Lenka Kortová (3.A)

kategorie/4. a 5. ročník/ 1.místo – Sabrina Pěgřimočová (4.A), 2.místo – Vanessa Kobierská (4.A) / Postupují do městského kola./, 3.místo – Marie Tošenovská (4.B),  4.místo – Jakub Bonczek (4.B)

Vítězové byli odměněni nejen potleskem, ale i milými dárečky. Všichni soutěžící také dostali sladkou dobrůtku. Přejeme vítězům, aby se jim podařilo ve čtvrtek 19. 2. 2015 postoupit i do okresního kola. Budeme jim držet palce! A vy, co jste nevyhráli, nebuďte smutní, třeba se to podaří příště.

Děkuji všem účastníkům soutěže za krásné chvíle s poezií, byli jste báječní.

Mgr. A. Szczepanská – reportérka, Mgr. V. Kramná – fotografka

Facebooklinkedin