ŠKOLA V SOBOTU PONĚKUD NETRADIČNĚ

ŠKOLA V SOBOTU PONĚKUD NETRADIČNĚ

27.11.2012 Vyp Od rkaleta

V sobotu 24.11.2012 uspořádali učitelé neobvyklou akci. Nabídli žákům a jejich rodičům řadu atraktivních činností. Pro rodiče mohlo být zajímavé pozorovat svoje i ostatní děti, jak pracují a chovají se v kolektivu.

Jednotlivé učebny se proměnily na tvůrčí dílny, kde si děti vytvářely vánoční ozdoby, pekly cukroví, naučily se nové výtvarné technice-quillingu, tvořily v keramické dílně, zpívaly se sborem.

Kromě toho mohly poznávat Saúdskou Arábii očima p.uč.Roberta Kalety, který v zemi několik let pobýval.

Pod vedením učitele mohli žáci pracovat v počítačové učebně, poznávat přírodu a s chemií se seznámili také v jiném úhlu pohledu.

Zajímavý byl i projekt metodičky prevence p.uč.Murové, s níž si mohli rodiče i děti popovídat o různých problémech, zhlédnout film a prostudovat osvětové materiály.

Váženým hostem byla účast chráněné dílny MANLOMKA pod vedením paní Šafránkové.

Její členové nejen přivezli nádherné výrobky ( hračky, polštářky, šperky a jiné drobnosti), ale děti si mohly vyzkoušet tvorbu krásné ozdůbky na šaty.

Podle reakcí rodičů i žáků můžeme konstatovat, že akce se nám vydařila a můžeme přemýšlet o další.

                                                                                                                                       Za učitele ZŠ Ke Studánce Mgr. Eliška Ulmanová

Facebooklinkedin