ŠABLONY – pomáhají učitelům a žákům

16.5.2017 Vyp Od rkaleta

EU

Ve školním roce 2016/2017 jsme se na naší škole zapojili do projektu vyhlášeného formou výzvy č. 02 16 022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ, MŠ – ŠABLONY 2016, která je realizována na obou stupních školy a bude probíhat také v příštím školním roce 2017/2018.

Vybrali jsme si z široké nabídky ŠABLON ty, které jsou zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci inkluze a mimoškolní aktivity pro žáky 1. a 2.stupně. Odpolední aktivity jsou realizovány na 1.stupni formou čtenářských klubů a klubů zábavné logiky a doučováním napříč všemi vyučovanými předměty na 2.stupni.

Na konci první etapy snad můžeme říci, že práce v odpoledních klubech a doučování děti baví a má pozitivní efekt na jejich výsledky. Snad tomu tak bude i v dalších dvou etapách projektu.

Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu, zástupkyně ředitele školy

Facebooklinkedin