ŠABLONY II – HRAVÉ ŠABLONY – poslední etapa

9.9.2020 Vyp Od rkaleta

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 jsme měli ukončit realizaci  projektu ŠABLONY II – HRAVÉ ŠABLONY formou

  • Kroužků doučování na 1. a 2. stupni školy
  • Klubů – zábavné logiky a deskových her, čtenářského, badatelského a cizího jazyka.
  • Projektových dnů organizovaných v rámci školy a školní družiny.
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ.

Vzhledem k vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ  Ministerstvem zdravotnictví a uzavření škol od 11.3.2020, jsme přesunuli poslední etapu na září až prosinec 2020.

Pevně doufáme, že se nám podaří šablony do konce prosince ukončit.

Od února 2021 bychom rádi pokračovali v HRAVÝCH ŠABLONÁCH. Žádost jsme podali již v průběhu letních prázdnin a věříme, že její vyřízení proběhne hladce a budeme moci ve druhém pololetí tohoto školního roku na ŠABLONY II plynule navázat.

                 Mgr. Ivana Janíková – hlavní koordinátorka projektu, (zástupkyně ředitele školy)

Facebooklinkedin